Farmakologické možnosti podpory mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy

02/2018

MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Syndrom diabetické nohy znamená přítomnost ulcerace na noze diabetika distálně od kotníku, jedná se o závažnou a velmi obtížně léčitelnou komplikaci diabetes mellitus. Léčba musí být komplexní a musí zahrnovat odlehčení postižené končetiny, revaskularizaci v případě ischemie, antibiotickou léčbu v případě infekce, debridement a přípravu spodiny rány a vhodné krytí rány. Zdá se, že rozhodujícím momentem pro zhojení diabetické ulcerace je dobře fungující mikrocirkulace. V popředí zájmu jsou tedy vedle metod nefarmakologických i metody farmakologické podpory mikrocirkulace, zejména použití alprostadilu a sulodexidu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

syndrom diabetické nohy, podpora mikrocirkulace, alprostadil, sulodexid

 

SUMMARY

Diabetic foot syndrome is a debilitating diabetic complication. The treatment must be complex, containing offloading of the affected foot, revascularization procedures in presence of ischemia, antibiotic treatment if infection is present, debridement and proper wound bed preparation and optimal wound care choice. It seems that the most important role in healing process plays functional microcirculation. In support of microcirculation we can use non-pharmacological and pharmacological methods as alprostadile or sulodexide.

 

KEY WORDS

diabetic foot, support of microcirculation, alprostadile, sulodexide

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM