Farmakoterapie asthma bronchiale

05/2020

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

V současné době jsme svědky celé řady významných změn ve strategii léčby astmatu. Novinky se netýkají pouze oblasti těžkého astmatu, kde přibývají nová biologická léčiva, která přesně cílí určený fenotyp, ale zásadní změny nastaly i v přístupu k nově navržené léčbě lehkého astmatu. Nyní máme k dispozici nový aktualizovaný dokument společnosti Global Initiative for Asthma (GINA) z roku 2020, který víceméně zohledňuje celou řadu závěrů GINA z roku 2019, které pokládáme za revoluční za posledních 30 let. Nutné je třeba zmínit i potřebu důsledné léčby astmatu v době pandemie infekce covid-19 v roce 2020.

 

Klíčová slova

asthma bronchiale, lehké astma, těžké astma, farmakoterapie astmatu, inhalační kortikosteroidy, úlevová a kontrolující léčiva, biologická léčba

 

SUMMARY

We are currently witnessing a number of significant changes in asthma treatment strategy. The news does not only concern the area of severe asthma, where new biological drugs are being added that precisely target the specified phenotype, but there are also fundamental changes in the approach to the newly designed treatment of mild asthma. We now have a new document, GINA (Global Initiative for Asthma) 2020, which more or less takes into account a number of GINA conclusions from 2019, which we consider to be revolutionary over the last 30 years. It is also necessary to mention the need for a thorough treatment of asthma during the COVID pandemic in 2020.

 

Key words

bronchial asthma, mild asthma, severe asthma, asthma pharmacotherapy, inhaled corticosteroids, relief and control drugs, biological treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM