Farmakoterapie bolestí zad

01/2020

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Chirurgická klinika, LF MU a FN, Brno

 

SOUHRN

Bolesti zad jsou závažným socioekonomickým problémem. Patří mezi jednu z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti. Jejich léčba musí být multidisciplinámí, vedle účinné farmakoterapie je vhodná rehabilitace, případně psychoterapie. Základem farmakoterapie jsou analgetika všech skupin včetně silných opioidů v případě silných bolestí při těžkém postižení páteře. Opioidní medikaci je vhodné doplnit analgetiky neopioidními. Jako doplňkový lék je v řadě případů účinné i konopí, které je nově pro pacienty k dispozici.

 

Klíčová slova

bolesti zad, neopioidní analgetika, opioidy, léčebné konopí

 

SUMMARY

Back pain is a serious socio-economic problem. It is one of the most common causes of incapacity for work. The treatment of back pain must be multidisciplinary, in addition to effective pharmacotherapy, rehabilitation or psychotherapy is appropriate. The basis of pharmacotherapy is analgesics of all groups including strong opioids in the case of severe pain in severe spine involvement. Opioid medication should be supplemented with non-opioid analgesics. Cannabis, which is now available to patients, is also effective as a complementary medicine.

 

Key words

back pain, non-opioids, opioids, cannabis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM