Farmakoterapie idiopatických zánětlivých myopatií

03/2021

MUDr. Heřman Mann, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Léčba idiopatických zánětlivých myopatií je obtížná, protože se jedná o vzácná onemocnění s heterogenními klinickými projevy a s neobjasněnou etiopatogenezí. Dosud také nejsou k dispozici žádná obecně uznávaná doporučení pro léčbu. Základem léčby všech forem idiopatických zánětlivých myopatií, s výjimkou myozitidy s inkluzními tělísky, je farmakoterapie imunosupresivními a imunomodulačními přípravky. Léčba musí být vždy přizpůsobena podtypu onemocnění, klinickým manifestacím a aktivitě choroby u daného pacienta. V textu uvádíme základní přehled léčby idiopatických zánětlivých myopatií s přihlédnutím k novým poznatkům.

 

Klíčová slova

idiopatické zánětlivé myopatie, polymyozitida, dermatomyozitida, myozitida s inkluzními tělísky, léčba

 

SUMMARY

The treatment of idiopathic inflammatory myopathies (IIM) is difficult because they are rare diseases with heterogeneous clinical manifestations and unknown etiopathogenesis. There are no generally accepted treatment recommendations available. The treatment of all forms of IIM, with the exception of inclusion body myositis, is based on pharmacotherapy with immunosuppressive and immunomodulatory drugs. Treatment must always be tailored to the disease subtype, clinical manifestations and activity in specific patient. We present a basic overview of IIM treatment with consideration of current evidence.

 

Key words

idiopathic inflammatory myopathies, polymyositis, dermatomyositis, inclusion body myositis, treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM