Farmakoterapie sarkoidózy v roce 2022

05/2022

MUDr. Alena Slováková; doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.; MUDr. Lenka Návratová

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Sarkoidóza je systémové onemocnění neznámé etiologie, které je charakterizováno tvorbou nekaseifikujících granulomů. Nejčastěji postihuje nitrohrudní uzliny a plicní tkáň, ale může se projevit téměř ve všech orgánech. Asi u třetiny nemocných sarkoidóza probíhá asymptomaticky a spontánní zhojení plicní sarkoidózy lze očekávat v 50-60 %. Pokud ale ke spontánní remisi nedochází, pacient je symptomatický a dochází k poklesu plicních funkcí, je indikována léčba. Od 50. let 20. století jsou stále lékem první linie kortikoidy. Ve druhé linii se uplatňují další imunosupresiva, hlavně methotrexát, a ve třetí linii biologická léčba. Cílem léčby je zabránit přechodu onemocnění do vyšších stadií, snížit nemocnost, zachovat a/nebo zlepšit kvalitu života nemocného.

 

Klíčová slova

sarkoidóza, hilová lymfadenopatie, kortikoidy, nekaseifikující granulom, Lofgrenův syndrom, imunosupresiva

 

SUMMARY

Sarcoidosis is a multisystem inflammatory disease of unknown etiology. It is characterized by the presence of noncaseating granulomas. The lungs and lymphatic system are most often affected, but sarcoidosis may affect any organ. Almost one third of patients with pulmonary sarcoidosis are asymptomatic and spontaneous remission occurs in 50-60% of patients. The indications for the treatment of sarcoidosis are pulmonary symptoms and reduced lung function. Since the beginning of the 1950s, corticosteroids have been used in the first line of treatment of sarcoidosis. The second-line treatment is other immunosuppressive medication mainly methotrexate. Biologicals have gained a place as third-line therapy in sarcoidosis. The goals of sarcoidosis management are to prevent or control organ damage, relieve symptoms, and improve the patient's quality of life.

 

Key words

sarcoidosis, hilar lymphadenopathy, corticosteroids, non-caseificant granuloma, Lofgren syndrome, immunosuppressive therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM