Farmakovigilance nových léčebných přípravků pro roztroušenou sklerózu

05/2019

MUDr. Simona Halúsková; MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D.; doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN

Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, postihující zejména mladé dospělé. Léčba relaps-remitentní RS zaznamenala v posledních letech výrazný pokrok. Ve světle rozšiřujících se léčebných možností se stává otázka bezpečnosti a pravidelného monitoringu důležitou součástí rozhodování při volbě vhodného přípravku. Práce nabízí přehled jednotlivých léků modifikujících průběh onemocnění používaných v terapii RS a jejich nejčastějších nežádoucích účinků.

 

Klíčová slova

roztroušená skleróza, bezpečnost léčby, nežádoucí účinky

 

SUMMARY

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory autoimmune disease of the central nervous system affecting most commonly young adults. There has been tremendous progress in the treatment of relapsing-remitting MS over recent years. In the era of expanding treatment options the issue of safety and regular monitoring has become an important part of the decision-making process when choosing proper treatment. This paper reviews the most frequent adverse effects associated with disease-modifying drugs used for MS.

 

Key words

multiple sclerosis, treatment safety, adverse effects

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM