Feltyho syndrom - vzácná forma revmatoidní artritidy

05/2017

MUDr. Veronika Balajková, MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Klinika revmatologie 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Feltyho syndrom představuje zvýšené riziko mortality u pacientů s revmatoidní artritidou. K ovlivnění neutropenie, jakožto základního diagnostického kritéria, však doposud nebyla vyvinuta jednotná léčebná strategie. Tato kasuistika předkládá případ sedmdesátileté pacientky s obtížně léčitelnou závažnou neutropenií, komplikovanou recidivujícími infekcemi. Po zvážení rizik a benefitů byl vzhledem k možnému vývoji chronické leukémie do terapie společně s kortikosteroidy zaveden cyklosporin A, na kterém došlo k normalizaci neutrofilních granulocytů.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

Feltyho syndrom, revmatoidní artritida, neutropenie, kortikosteroidy, cyklosporin A

 

SUMMARY

Felty's syndrome causes an increased risk of mortality in patients with rheumatoid arthritis. However, a single treatment strategy has not yet been developed to influence neutropenia as a basic diagnostic criterion. This case report presents a 70-year old patient with difficulty treatable severe neutropenia, complicated by recurrent infections. After considering possible risks and benefits, and also for the possible development of chronic leukaemia cyclosporin A was introduced into therapy with corticoids. This therapy was successful and normalization of neutrophils occurred.

 

KEY WORDS

Felty's syndrome, rheumatoid arthritis, neutropenia, corticoids, cyclosporin A

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM