Fenotypy astmatu, možnosti jejich léčby a biomarkery

02/2019

Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Klinika pneumologie LF UK a FN, Plzeň

 

SOUHRN

S narůstající úrovní poznání se astma jeví jako onemocnění, jehož zánětlivá podstata je výrazně heterogenní. V souvislosti s tím se v poslední dekádě objevují nové léčebné možnosti astmatu, především jeho těžkých forem, tzv. cílená biologická léčba. Předpokladem racionální indikace této léčby je bližší fenotypizace astmatu za použití dostupných biomarkerů. Článek podává přehled biomarkerů použitelných nejen k vlastní fenotypizaci astmatu podle národního doporučení, ale i jako prediktory účinnosti biologické léčby.

 

Klíčová slova

bronchiální astma, fenotypizace, biologická léčba, biomarkery

 

SUMMARY

With the increasing level of knowledge, asthma is being considered as a widely heterogenous inflammatory disease. The last decade has seen the new treatment options for asthma, mainly of their most severe forms - targeted biologic therapy - which reflects their inflammatory heterogeneity. The correct indication of this therapy requires closer asthma phenotyping with the use of available biomarkers. This review focuses on national asthma phenotyping together with emerging biomarkers - as a rational prerequisite for using widening options of personalised biologic therapy.

 

Key words

bronchial asthma, phenotyping, biological treatment, biomarkers

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM