Fiasp: rychle působící inzulin aspart

01/2018

MUDr. Eva Račická

MUDr. Račická s. r. o. - diabetologická a interní ambulance, Ostrava

 

SOUHRN

Dosáhnout optimální úpravy glykemie u pacientů s diabetes mellitus je dosti obtížné, jednou z překážek je i dnes stále ještě nedostatečná léčba postprandiální glykemie. Optimální pokrytí požadavků na vlastnosti prandiálního inzulínu zůstává stále ne zcela dokonale postižitelným cílem. Vývoj rychle působících analog inzulinu byl velkým krokem vpřed ve vývoji léčby, která snižovala postprandiální glykemii u pacientů s diabetem ve srovnání s použitím humánního inzulinu regular, ale přesto jejich profil s rychlejším nástupem účinku při akcelerované absorpci a kratší době působení dokonale nenapodobuje endogenní sekreci inzulinu. Proto vývoj nových analog inzulinu vede k výrobě přípravků s ještě rychlejším nástupem účinku, někdy nazývaných jako „ultrarychle působící inzulinová analoga“. Nový rychleji působící inzulin aspart má upravené složení injekčního roztoku, a to přidáním nikotinamidu, díky němuž dojde k rychlejší počáteční absorpci, a L-argininu, kterým je dosaženo větší stabilizace roztoku. Důsledkem je rychlejší nástup účinku a výraznější snížení postprandiální glykemie u pacientů s diabetes mellitus 1. i 2. typu. Článek shrnuje recentní poznatky o farmakokinetice a farmakodynamice inzulinu Fiasp a jeho klinické účinnosti a bezpečnosti v dosud publikovaných studiích u diabetiků 1. a 2. typu. Popsané výsledky ukazují, že nový inzulin má potenciál účinně rozšířit možnost léčby diabetiků jak při podávání formou intenzifikované inzulinové léčby, tak v inzulinových pumpách.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

rychlý inzulin aspart, inzulin aspart, postprandiální glykemie, farmakokinetika, farmakodynamika

 

SUMMARY

The ability of optimal treatment of glycaemia in patients with diabetes mellitus is quite difficult, one of contributing barriers is inadequate control of postprandial glucose. Optimal coverage of prandial insulin requirements remains an elusive target. Development of rapid-acting insulin analogs was a big step forward in treatment to reduce postprandial glycaemia in patients with diabetes comparing with treatment with regular human insulins, but even these analogs with accelerated absorption and earlier onset of action and shorter duration cannot mimics endogenous insulin secretion. Development of new analogs of insulin is aiming towards production of insulin with more rapid onset of action a some of them are called “ultrafast-acting insulins”. New fast-acting insulin aspart (Fiasp) is a new formulation of solution enriched with nicotinamide that is responsible for acceleration absorption and L-arginine serves as a stabilizing agent. As a result insulin Fiasp has more rapid onset of action a more pronounced reduction of postprandial hyperglycemia in patients with diabetes type 1 and type 2 diabetes. The article summarized recent findings of pharmacokinetics and pharmacodynamics of insulin Fiasp, its clinical efficacy and safety from published studies in patients with type 1 and type 2 diabetes. These results demonstrate that insulin Fiasp has a potential to expand the possibility of treatment for people with diabetes mellitus using intensified insulin therapy or insulin pumps.

 

KEY WORDS

faster insulin aspart, insulin aspart, postprandial glycaemia, pharmacokinetics, pharmacodynamics

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM