Finerenon v léčbě komplikací diabetes mellitus 2. typu

01/2023

Doc. MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

 

SOUHRN

Finerenon (Kerendia®), první perorální selektivní nesteroidní mineralokortikoidní receptorový antagonista (mineralocorticoid receptor antagonist, MRA), je vyroben společností Bayer Healthcare Pharmaceuticals pro léčbu diabetického onemocnění ledvin (diabetic kidney disease, DKD) a srdečního selhání (heart failure, HF). Finerenon byl příslušnými institucemi schválen v červenci 2021 v USA, v únoru 2022 pak v Evropě. Je indikován ke zpomalení tempa poklesu odhadované glomerulární filtrace (estimated glomerular filtration rate, eGFR), k redukci terminálního selhání ledvin (end-stage renal disease, ESRD) u dospělých s chronickým onemocněním ledvin (chronic kidney disease, CKD) spojeným s diabetes mellitus 2. typu.

 

Klíčová slova

finerenon, nesteroidní mineralokortikoidní receptorový antagonista, diabetické onemocnění ledvin

 

SUMMARY

Finerenone (Kerendia®), a first-in-class, orally administered, selective, nonsteroidal mineralocorticoid receptor antagonist is being developed by Bayer Healthcare Pharmaceuticals for the treatment of diabetic kidney disease (DKD) and heart failure (HR). Finerenone has been approved in the USA in July 2021, later on in February 2022 in Europe to reduce the risk of sustained estimated glomerular filtration rate (eGFR) decline, end stage renal disease in adults with chronic kidney disease (CKD) associated with type 2 diabetes mellitus.

 

Key words

finerenone, selective, nonsteroidal mineralocorticoid receptor antagonist, diabetic kidney disease

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM