Fixní kombinace antihypertenziv s hypolipidemiky

01/2018

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Ambulance srdečního selhání a hypertenze, Kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha

 

SOUHRN

Kombinace léků, které současně ovlivňují dva významné rizikové faktory kardiovaskulárních příhod, představují moderní směr léčby. Výhodná se jeví kombinace antihypertenziv se statiny, protože vědecké důkazy prokázaly významné snížení kardiovaskulárního rizika. Důkazy máme pro kombinaci blokátorů kalciových kanálů se statiny a kombinaci blokátorů kalciových kanálů a inhibitorů enzymu konvertujícího angiotenzin se statiny. Statiny zřejmě podporují antihypertenzní účinek vlastním působením na snížení krevního tlaku.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

arteriální hypertenze, dyslipidémie, kardiovaskulární riziko, fixní kombinace

 

SUMMARY

Combination of drugs affecting two important risk factors of cardiovascular events represents a new trend in the treatment. Combination of antihypertensive therapy with statins has a great advantage based on evidence of reducing cardiovascular risk. We have evidence for combination of calcium channels blockers with statins and for combination of calcium channels blockers and angiotensin converting enzyme inhibitors with statins. It seems that statins support antihypertensive drugs through their own blood pressure lowering effect.

 

KEY WORDS

arterial hypertension, dyslipidaemia, cardiovascular risk, fixed dose combination

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM