Fixní kombinace dlouhodobě působícího inzulinu a agonistů receptoru pro GLP-1

01/2021

MUDr. Eva Račická

Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

 

SOUHRN

Fixní kombinace dlouhodobě působících bazálních inzuLinových analog a agonistů receptoru pro gLukagonu podobný peptid 1 (glucagon-like peptide-1 receptor, GLP-1R) přináší nové možnosti do léčby diabetes mellitus 2. typu. Jsou určené pacientům, kteří jsou neuspokojivě kompenzováni nefarmakologickou léčbou a perorálními antidiabetiky či bazálním inzulínem. Randomizované studie potvrdily jejich účinnost a bezpečnost. V klinické praxi je možnost využívat fixní kombinaci inzulin glargin / lixisenatid a fixní kombinaci inzulin degludek / liraglutid. V článku je uvedený přehled výsledků studií s těmito přípravky, výsledky studie s fixní kombinací inzulin degludek / liraglutid popsaly srovnatelnost účinku s léčbou v režimu bazál-bolus a také možnost využití této kombinace v procesu deintenzifikace inzulinové léčby diabetiků 2.typu.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus 2. typu, degludek, glargin, liraglutid, lixisenatid, IDegLira, iGlarLixi, fixní kombinace, deintenzifikace

 

SUMMARY

Fixed combination of long-acting basal insulin analogs and glucagon-like peptide 1 receptor analogs is introducing new possibility for treatment of diabetes mellitus type 2 for patients failing to reach acceptable control of hyperglycemia with non-pharmacological treatment and peroral antidiabetic drugs or basal insulin. The results of randomized controlled trials have confirmed efficacy and safety. The fixed combination of insulin glargin U 100 / lixisenatide and fixed combination of insulin degludec / liraglutide are available for clinical practice. The overview of results of randomized trials is presented in this article. The results of the study with fixed combination insulin degludec / liraglutide have confirmed comparability of efficacy with treatment basal-bolus insulin and possibility to apply this fixed combination for process of de-intensification of insulin treatment of patients with diabetes mellitus type 2.

 

Key words

diabetes mellitus type 2, degludec, glargin, liraglutide, lixisenatide, IDegLira, iGlarLixi, fixed combination, de-intensification

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM