Fixní kombinace ezetimib/atorvastatin - nová možnost hypolipidemické léčby

05/2017

Doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická, LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

V současné době je primárním cílem hypolipidemické léčby redukce hodnoty LDL cholesterolu, neboť existují přesvědčivé důkazy o závislosti mezi jeho poklesem a snížením počtu kardiovaskulárních příhod. Fixní kombinace ezetimib/atorvastatin vede k významnému ovlivnění hodnot LDL cholesterolu a představuje účinnou alternativu k intenzivní léčbě statiny podávanými samostatně. Je indikovaná nejen k léčbě hypercholesterolémie, ale i jako prevence recidivy kardiovaskulární příhody u pacientů v sekundární prevenci. Tato kombinace je velmi dobře tolerovaná a díky snadnému užívání můžeme předpokládat, že bude mít u nemocných vysokou lékovou adherenci.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

ezetimib, atorvastatin, LDL cholesterol, kardiovaskulární riziko, ateroskleróza

 

SUMMARY

Currently, the primary aim of lipid-lowering treatment is focused on reduction of LDL-cholesterol, because there is a compelling evidence for dependency between its decrease and cardiovascular events decline. Fixed combination ezetimibe/atorvastatin significantly reduces LDL-cholesterol levels and represents an effective alternative to intensive statin monotherapy. Therapy is indicated not only for the hypercholesterolemia treatment of but also for the prevention of cardiovascular events recurrence in secondary prevention. The combination is very well tolerated and easy to use, thus we can assume a high medication adherence in these patients.

 

KEY WORDS

ezetimibe, atorvastatin, LDL-cholesterol, cardiovascular risk, atherosclerosis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM