Fixní kombinace ezetimib/rosuvastatin v léčbě dyslipidemie

04/2019

Doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Fixní kombinace ezetimib/rosuvastatin vede k významnému ovlivnění koncentrace LDL (lipoproteiny s nízkou hustotou, low density lipoprotein) cholesterolu a představuje účinnou alternativu k léčbě statiny podávanými samostatně. Je indikována nejen k léčbě hypercholesterolemie, ale i jako prevence recidivy kardiovaskulárních příhod u pacientů v sekundární prevenci. Tato kombinace je velmi dobře tolerovaná a snadno se užívá, což je předpokladem vysoké lékové adherence nemocných.

 

Klíčová slova

ezetimib, rosuvastatin, LDL cholesterol, kardiovaskulární riziko, ateroskleróza

 

SUMMARY

Fixed combination ezetimibe/rosuvastatin significantly reduces LDL-cholesterol levels and represents an effective alternative to statin monotherapy. It is indicated not only for the hypercholesterolemia treatment of but also for the prevention of cardiovascular events recurrence in secondary prevention. The combination is very well tolerated and easy to use, that is a prerequisite for high drug adherence of treated patients.

 

Key words

ezetimibe, rosuvastatin, LDL-cholesterol, cardiovascular risk, atherosclerosis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM