Fixní kombinace naltrexon/bupropion v léčbě obezity

02/2017

Doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Obezita představuje zdravotní problém spojený s celou řadou sociálních a ekonomických důsledků. Podílí se na vzniku mnoha závažných onemocnění, mezi nimiž dominují diabetes, kardiovaskulární choroby, nádorová onemocnění, psychické poruchy a onemocnění pohybového aparátu. Fixní kombinace naltrexon/bupropion je nové centrálně působící antiobezitikum s duálním mechanismem regulující vnímání hladu i pocit uspokojení, a tak potlačuje touhu po jídle. Článek se věnuje účinnosti, snášenlivosti a bezpečnosti této léčby. Dosavadní znalosti ukazují, že kombinace naltrexonu s bupropionem představuje dlouhodobě účinný a poměrně bezpečný lék, který příznivě ovlivňuje nejen hmotnost, ale i další parametry metabolického syndromu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

bupropion, naltrexon, obezita, diabetes, metabolický syndrom

 

SUMMARY

Obesity represents a health problem coupled with many socio-economic consequences. It contributes to a number of serious diseases, particularly to diabetes, cardiovascular diseases, cancer, mental disorders and diseases of musculoskeletal system. Fixed combination of naltrexone/bupropion is a new centrally acting anti-obesity drug with a dual mechanism suppressing the food craving by affecting appetite and reward pathways. The article deals with the efficacy, tolerability and safety of this therapy. Current knowledge reveals naltrexone/bupropion combination as a long term effective and relatively safe remedy that favorably affects not only weight, but also other parameters of metabolic syndrome.

 

KEY WORDS

bupropion, naltrexone, obesity, diabetes, metabolic syndrome

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM