Fixní kombinace olopatadinu a mometasonu v léčbě alergické rinitidy z pohledu účinnosti a bezpečnosti

04/2023

Doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Alergická rhinitis je v populaci vysoce prevalentní onemocnění, které se často vyskytuje komorbidně s asthma bronchiale. Charakterizováno je mimo jiné výrazným zhoršením kvality života, školního nebo pracovního výkonu a významným ekonomickým dopadem. Možnosti preventivních i léčebných opatření jsou poměrně pestré, avšak stále jsme u většiny nemocných odkázáni pouze na možnost tlumení klinické symptomatiky. Předložený text shrnuje základní farmakologické vlastnosti relativně nově využívané fixní kombinace antihistaminik s kortikosteroidem, olopatadinu s mometasonem, na pozadí jejího klinického využití právě u nemocných se symptomatickou alergickou rhinitis.

 

Klíčová slova

alergická rhinitis, olopatadin, mometason, antihistaminika, kortikosteroidy, rýma, léčba, bezpečnost

 

SUMMARY

Allergic rhinitis is a highly prevalent disease in the population, which often occurs comorbid with bronchial asthma. It is characterized, among other things, by a significant deterioration in the quality of life, school or work performance and a significant economic impact. The possibilities of preventive and curative measures are quite varied, but still for the majority of patients we are dependent only on the possibility of suppressing clinical symptoms. The presented text summarizes the basic pharmacological properties of the relatively newly used fixed combination of a long-acting muscarinic receptor antagonist with a corticosteroid, olopatadine with mometasone, against the background of its clinical use in patients with symptomatic allergic rhinitis.

 

Key words

allergic rhinitis, olopatadine, mometasone, antihistaminics, corticosteroids, rhinitis, treatment, safety

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM