Fixní kombinace paracetamolu s ibuprofenem

05/2022

Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Kombinování analgetik je jednou z běžně využívaných metod v léčbě bolesti. Cílem použití analgetických kombinací je využít různé mechanismy účinku k ovlivnění patofyziologie bolestivého stavu. Díky adici, či dokonce potenciaci analgetického účinku dvou látek je možné použít nižší dávky s menším rizikem nežádoucích účinků. Samozřejmě je nutné kombinovat látky s odlišným mechanismem účinku a pokud možno odlišným spektrem účinků nežádoucích.

 

Klíčová slova

fixní kombinace, paracetamol, ibuprofen, účinnost analgetik

 

SUMMARY

Combining analgesics is one of the commonly used methods in the treatment of pain. The goal of using analgesic combinations is to use different mechanisms of action to influence the pathophysiology of the painful condition. Thanks to the addition or even potentiation of the analgesic effect of two substances, it is possible to use lower doses with a lower risk of adverse effects. Of course, it is necessary to combine substances with a different mechanism of action and, if possible, a different spectrum of unwanted effects.

 

Key words

fixed-dose combination, paracetamol, ibuprofen, effectiveness of analgesic drugs

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM