Fixní kombinace sofosbuviru a velpatasviru v léčbě pacientů s virovou hepatitidou typu C – bezpečnost a účinnost kombinace

02/2018

MUDr. Michal Koula, MUDr. Kristýna Kubíčková, prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

 

SOUHRN

V přehledovém článku je proveden rozbor základních farmakologických vlastností, léčebných výsledků i indikací fixní kombinace sofosbuviru a velpatasviru (Epclusa®). Jde o kombinaci inhibitoru kofaktoru polymerázy (produktu NS5A oblasti virového genomu) - velpatasviru a inhibitoru RNA dependentní RNA-polymerázy (produktu NS5B oblasti virového genomu) - sofosbuviru. Protože se jedná o první kombinaci virostatik účinnou proti všem základním genotypům viru hepatitidy C, je její indikační pole velmi široké. Primární výhodou preparátu je jeho vysoká bezpečnost, minimální nežádoucí účinky, téměř 100% účinnost a především jednoduchost jeho podání z pohledu pacienta.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

hepatitida C, sofosbuvir, velpatasvir, Epclusa®

 

SUMMARY

The review article analyzes the basic pharmacological properties, the therapeutic results and the indication of the fixed combination of sofosbuvir and velpatasvir (Epclusa®). It is a combination of a cofactor polymerase inhibitor (virus NS5A domain) - velpatasvir and a RNA-dependent RNA-polymerase inhibitor (NS5B viral genome) - sofosbuvir. Because it is the first combination of virostatics effective against all the major genotypes of the hepatitis C virus, its indicating field is very wide. The primary benefit of the preparation is its high safety, minimal side effects, almost 100% efficacy and, above all, its simplicity of use from the patient's point of view.

 

KEY WORDS

hepatitis C, sofosbuvir, velpatasvir, Epclusa®

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM