Fixní trojkombinace v léčbě hypertenze - vliv na compliance a kontrolu onemocnění

05/2019

MUDr. Branislav Štrauch, Ph.D.

Interní oddělení Nemocnice Nymburk

Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze,

III. interní klinika - endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Noncompliance s antihypertenzní léčbou je častou příčinou pseudorezistence hypertenze k léčbě. Nedostatečná kontrola hypertenze může vést k vyššímu riziku kardiovaskulárních příhod. Zlepšení compliance lze dosáhnout zejména důkladnou edukací pacienta a optimální antihypertenzní léčbou s využitím fixních kombinací. V současné době je k dispozici fixní trojkombinace perindoprilu, indapamidu a amlodipinu jako optimální forma léčby pro pacienty, kteří již užívají tři nebo více antihypertenziv ve volných kombinacích. U velké části těchto pacientů fixní trojkombinace umožní kontrolu hypertenze jedinou tabletou a tím i redukci kardiovaskulární mortality.

 

Klíčová slova

arteriální hypertenze, compliance k léčbě, rezistentní hypertenze, fixní kombinační léčba

 

SUMMARY

Noncompliance with antihypertensive treatment is a common cause of pseudo-resistant hypertension. Inadequate control of hypertension may lead to a higher risk of cardiovascular events. Improvement of compliance can be achieved in particular by thorough education of the patient, and optimal setting of antihypertensive therapy using fixed combinations. Fixed combination of three antihypertensive drugs - perindopril, indapamide and amlodipine (single pill) is nowadays widely available as an optimal option for patient using a free combination of three drugs. In most of them using this fixed combination enables improved hypertension control by a single pill, leading to a reduction in cardiovascular mortality.

 

Keywords

arterial hypertension, compliance, resistant hypertension, single pill antihypertensive treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM