Fondaparinux a jeho adekvátní použití v praxi

05/2023

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.

Farmakologický ústav LF MU

Internationai Clinical Research Center, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 

SOUHRN

Fondaparinux je syntetický selektivní inhibitor faktoru Xa schválený v prevenci a léčbě tromboembolické nemoci u dospělých. Nejčastěji je ovšem skloňován v kontextu heparinem indukované trombocytopenie jako jedna z terapeutických alternativ. Klíčovou roli sehrává jako terapeutická alternativa také v případě intolerance heparinů u těhotných. Cílem sdělení je zopakovat nejdůležitější farmakologické vlastnosti fondaparinuxu a propojit je s každodenní praxí, poskytnout informace k monitoringu účinnosti a bezpečnosti fondaparinuxu a nabídnout přehled dostupných dat pro jeho dávkování u vybraných skupin pacientů.

 

Klíčová slova

fondaparinux, monitoring, indikace off-label, dávkování, obezita, těhotenství

 

SUMMARY

Fondaparinux is a synthetic selective factor Xa inhibitor approved for the prevention and treatment of thromboembolism in adults. It is, however, most often mentioned in relation to heparin-induced thrombocytopenia as one of the therapeutic alternatives. It also plays a key role as a therapeutic alternative in heparin intolerant pregnant women. The aim of this paper is to review the most important pharmacological properties of fondaparinux and link them to daily practice, to provide information on monitoring the efficacy and safety of fondaparinux and to offer an overview of the available data for its dosing in selected populations.

 

Key words

fondaparinux, monitoring, unlabeled indication, dosage, obesity, pregnancy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM