Fondaparinux u těhotné pacientky s hlubokou žilní trombózou a s kožní alergií na nízkomolekulární heparin

01/2023

Doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Preferovaným antikoagulačním lékem u gravidních pacientek s akutní tromboembolickou příhodou je nízkomolekulární heparin. Nežádoucí účinky jsou poměrně vzácné, někdy si však vynutí změnu terapie. Kazuistiky či soubory kazuistik dokumentují možnost náhrady fondaparinuxem. Uvedená kazuistika prezentuje úspěšné použití fondaparinuxu u pacientky s akutní ileofemorální žilní trombózou ve třetím trimestru gravidity a s lokální kožní alergií na nízkomolekulární heparin.

 

Klíčová slova

tromboembolická nemoc, gravidita, nízkomolekulární heparin, kožní alergie, fondaparinux

 

SUMMARY

In pregnant women with acute venous thromboembolism, low-molecular-weight heparins are preferred anticoagulants. Adverse effects are rare but sometimes might force switching to alternative treatment. Case report or series of case reports in the literature document the possibility of the use of fondaparinux. We present a case report describing successful treatment with fondaparinux in a patient with acute ileofemoral venous thrombosis in the third semester of pregnancy and with skin hypersensitivity to low-molecular-weight heparin.

 

Key words

venous thromboembolism, pregnancy, low-molecular-weight heparin, skin hypersensitivity, fondaparinux

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM