Funkční onemocnění gastrointestinálního traktu - optimální terapeutický přístup k jícnovým poruchám

01/2017

MUDr. Štefan Konečný, MUDr. Jiří Dolina, Ph.D., prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.

Interní gastroenterologická klinika FN Brno a LF MU

 

SOUHRN

Funkční onemocnění gastrointestinálního traktu lze charakterizovat jako poruchu interakce mezi centrální nervovou soustavou a gastrointestinálním traktem bez zřetelné strukturální poruchy. Jsou spojeny s poruchou motility, viscerální hypersenzitivitou, změněnou funkcí slizniční imunity, mikrobiální dysbiózou a dysregulací centrální nervové soustavy. Tento přehled je zaměřen na funkční poruchy jícnu a jejich léčbu u dospělých a je založen na nejnovější klasifikaci Rome IV.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

funkční onemocnění gastrointestinálního traktu, klasifikace Rome IV, neurogastroenterologie, jícen, pyróza, dysfagie, bolest na hrudi, globus

 

SUMMARY

Functional gastrointestinal disorders, better defined as disorders of gut-brain interaction are clinical futures without a structural basis. Symptoms are generated based on a complex interaction among factors such as visceral hypersensitivity, altered mucosal immune function, microbial dysbiosis within the gut and central nervous system function dysregulation. This review is focused on functional esophageal disorders and their treatment based on latest Rome IV classification.

 

KEYWORDS

functional gastrointestinal disorders, Rome IV classification, neurogastroenterology, esophagus, heartburn, dysphagia, chest pain, globus

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM