Geriatrický pacient s polyfarmakoterapií - kazuistiky z praxe

06/2020

MUDr. Martina Nováková

Centrum následné péče FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Polyfarmakoterapie a polypragmazie patří k základním problémům soudobé geriatrie. Jde nesporně o velice rizikový faktor, který může vést k poškození pacienta až k jeho úmrtí, jelikož s počtem užívaných léků stoupá i počet jejich nežádoucích účinků. Uvedené kazuistiky by měly ukázat některá úskalí nadužívání léků u geriatrických pacientů a zejména benefit plynoucí z racionalizace jejich farmakoterapie.

 

Klíčová slova

 polyfarmakoterapie, polypragmazie, nežádoucí účinky, racionalizace farmakoterapie

 

SUMMARY

Polypharmacy belongs to the basic problems of current geriatrics. Undoubtedly it is a very risk factor, which can lead to patients' damage or death, because the number of an undesirable effects increases with the number fused drugs. The mentioned case studies should show some difficulties of overusing the drugs and the benefit of pharmacotherapy rationalization.

 

Key words

polypharmacy, undesirable effects, pharmacotherapy rationalization

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM