Glifloziny u pacientů (nejen) s diabetickým onemocněním ledvin

01/2022

MUDr. Ivan Zahrádka; prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Klinika nefrologie, Transplantační centrum, IKEM, Praha

 

SOUHRN

Diabetické onemocnění ledvin je nejčastější příčinou chronického onemocnění Ledvin ve vyspělém světě. Recentní renáLní randomizované kontrolované studie, v čele s DAPA-CKD, potvrdily výrazné nefroprotektivní účinky inhibitorů sodíko-glukózového kotransportéru 2 (sodium glucose co-transporter 2, SGLT-2) nejen u pacientů s chronickým onemocněním ledvin diabetické etiologie. Mechanismus účinku nefroprotekce spočívá mimo jiné ve snížení intraglomerulární hypertenze, hyperfiltrace a energetickém šetření tubulointersticia přes obnovení tubuloglomerulárního feedbacku. Vzhledem k jejich působení se inhibitory SGLT-2 stávají nedílnou součástí péče o pacienty s diabetem 2. typu, chronickým onemocnění ledvin a chronickým srdečním selháním.

 

Klíčová slova

inhibitory SGLT-2, chronické onemocnění ledvin, diabetické onemocnění ledvin, nefroprotekce, tubuloglomerulární feedback

 

SUMMARY

Diabetic kidney disease is the most common cause of chronic kidney disease in the developed world. Recent renal randomized controlled trials, particularly the DAPA-CKD study, have demonstrated, that SGLT-2 inhibitors exhibit significant nephroprotective effects that are not limited to patients with diabetic kidney disease. The mechanisms of nephroprotection include the decrease of intraglomerular hypertension, hyperfiltration and reduction of excessive energy demands on the proximal tubule by restoration of tubuloglomerular feedback. Thanks to the beneficial spectrum of effects, sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT-2) inhibitors are becoming an integral part in the management of type 2 diabetes, chronic kidney disease and chronic heart failure.

 

Key words

SGLT-2 inhibitors, chronic kidney disease, diabetic kidney disease, nephroprotection, tubuloglomerular feedback

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM