Glifloziny v léčbě chronického onemocnění ledvin: novinky a perspektivy

01/2023

MUDr. Ivan Zahrádka; prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Klinika nefrologie, Transplantační centrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

 

SOUHRN

Přestože byly inhibitory kotransportéru pro sodík a glukózu 2 (sodium-glucose co-transporter 2, SGLT2) původně vyvinuty jako nová třída antidiabetik, jejich výrazné kardioprotektivní a nefroprotektivní účinky výrazně rozšířily spektrum jejich využití. Zde shrnujeme farmakologické vlastnosti inhibitorů SGLT2, výsledky hlavních klinických studií s nefrologickými cíli, novinky v indikačních kritériích a budoucí perspektivy jejich využití. Inhibitory SGLT2 se tak stávají základními prostředky renoprotekce a kardioprotekce u většiny nemocných s chronickým onemocnění ledvin či chronickým srdečním selháním nehledě na přítomnost diabetu.

 

Klíčová slova

inhibitory SGLT2, chronické onemocnění ledvin, diabetické onemocnění ledvin, nefroprotekce

 

SUMMARY

Although sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT-2) inhibitors were originally developed as a new class of antidiabetic drugs, their significant cardioprotective and nephroprotective effects have greatly expanded the spectrum of their use. Here, we summarize the pharmacological properties of SGLT-2 inhibitors, the results of major clinical trials with renal outcomes, novel indication criteria, and future perspectives of their use. SGLT-2 inhibitors are now becoming to be considered as novel cornerstones of nefroprotective and cardioprotective therapies in patients in with chronic kidney disease or chronic heart failure regardless of the presence of diabetes.

 

Key words

SGLT-2 inhibitors, chronic kidney disease, diabetic kidney disease, nephroprotection

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM