Gliptiny a glifloziny – léky pro mnoho odborníků

04/2023

Prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Gliptiny a glifloziny patří mezi relativně nová antidiabetika, která mají nízké riziko hypoglykemie, nejsou spojena s hmotnostním přírůstkem a nezvyšují kardiovaskulární riziko u nemocných s diabetem. V případě terapie glifloziny dochází naopak k poklesu hmotnosti a některé přípravky riziko kardiovaskulárních příhod signifikantně snižují. Tyto léky také příznivě ovlivňují srdeční selhání a chronické onemocnění ledvin, a to nejen u diabetiků. Podíl gliptinů i gliflozinů na léčbě diabetu 2. typu, ale také podávání gliflozinů u nemocných se srdečním selháním a chronickým onemocněním ledvin neustále narůstá, a to i díky dalším odborníkům, kteří se na jejich preskripci mohou nově podílet.

 

Klíčová slova

gliptiny, glifloziny, diabetes, srdeční selhání, chronické onemocnění ledvin, kardiovaskulární onemocnění, hypoglykemie

 

SUMMARY

Gliptins and gliflozins are relatively new antidiabetic drugs that have a low risk of hypoglycemia, are not associated with weight gain, and do not increase cardiovascular risk in patients with diabetes. In the case of gliflozin therapy, on the contrary, there is a decrease in weight, and some preparations significantly reduce the risk of cardiovascular events. These drugs also have beneficial effects on heart failure and chronic kidney disease, and not only in diabetics. The contribution of gliptins and gliflozins in the treatment of type 2 diabetes, as well as the administration of gliflozins in patients with heart failure and chronic kidney disease, is constantly increasing, also thanks to other experts who can participate in their prescription.

 

Key words

gliptins, gliflozins, diabetes, heart failure, chronic kidney disease, cardiovascular disease, hypoglycemia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM