Gliptiny v léčbě diabetu 2. typu v roce 2019

01/2019

MUDr. Michal Krčma, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň

 

SOUHRN

Nekonečné je hledání ideálního antidiabetika, které snižuje glykemii, je prosté nežádoucích účinků a nabízí další pozitivní vlivy na organismus. Práce mapuje deset let zkušeností s gliptiny, inhibitory DPP-4, zamýšlí se nad jejich silnými a slabými stránkami a nad výběrem správného pacienta pro tento typ léku.

 

Klíčová slova

gliptiny, kardioprotektivita, inkretinová léčba, GLP-1, diabetes mellitus 2. typu

 

SUMMARY

Search for an ideal and effective anti-diabetic drug, with no side effects and with concomitant advantages for patient is endless. This paper conducts a survey of ten years experiences with gliptins, DPP-4 inhibitors, and mentions strengths and weaknesses. It also raises a question how to choose the right patient for gliptin treatment.

 

Key words

gliptins, cardioprotectivity, incretin therapy, GLP-1, type 2 diabetes mellitus

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM