Golimumab v léčbě axiálních spondyloartritid - dlouhodobé výsledky léčby

03/2019

MUDr. Kristýna Bubová

Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Golimumab patří do skupiny inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru (tumor necrosis factor, TNF), používaných u pacientů s axiální spondyloartritidou v první linii biologické léčby. Účinnost a bezpečnost golimumabu byla hodnocena ve dvou zásadních studiích u pacientů s aktivní formou ankylozující spondylitidy (GO-RAISE) a non-radiografické axiální spondyloartritidy (GO-AHEAD). Výsledky potvrdily výborný účinek terapie ve srovnání s pacienty užívajícími placebo. Podle vyšetření magnetickou rezonancí v dosavadních studiích snižuje golimumab dlouhodobě rozsah kostního edému sakroiliakálních skloubení i páteře. Imunogenita golimumabu je u pacientů s axiální spondyloartritidou nižší než u pacientů s revmatoidní artritidou a setrvání pacientů na této léčbě je podobné jako ve studiích s jinými inhibitory TNF. Golimumab představuje dlouhodobě poměrně bezpečnou a účinnou cestu snížení aktivity non-radiografické i radiografické formy nemoci.

 

Klíčová slova

golimumab, axiální spondyloartritida, ankylozující spondylitida

 

SUMMARY

Golimumab belongs to a family of TNF inhibitors which is used in treatment of axial spondyloarthritis. Its efficacy and safety were evaluated in two pivotal randomized controlled studies in patients with active ankylosing spondylitis (GO-RAISE) and non-radiographic axial spondyloarthritis (GO-AHEAD). The results confirmed good treatment effect comparing to patients treated with placebo. According to recent studies golimumab decrease the level of bone marrow edema on magnetic resonance of sacroiliac joints and spine. Immunogenicity is lower in patients with axial spondyloarthritis compare to patients with rheumatoid arthritis and the persistence of golimumab is similar to the studies with different TNF inhibitors. Therefore, golimumab pictures safe and effective way for long-term treatment of both non-radiographic and radiographic forms of the disease.

 

Key words

golimumab, axial spondyloarthritis, ankylosing spondylitis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM