Hepatoprotektiva

01/2017

Doc. MUDr. Jan Příborský, CSc.

Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Hepatoprotektiva jsou látky, které mohou mít příznivý regenerační a protektivní vliv na jaterní buňky nebo na zpomalení některých patologických procesů. Kyselina ursodeoxycholová se užívá s pozitivním výsledkem u pacientů s primární biliární cirhózou i s jinými cholestatickými jaterními chorobami. Z látek rostlinného původu se používá silymarin pro své antioxidační vlastnosti. Může zpomalovat i proces fibrotizace. Esenciální fosfolipidy mohou urychlit regeneraci poškozených buněčných membrán. S-adenosylmethionin může zasahovat do metabolických procesů dodáním nezbytných metabolitů. Společným jmenovatelem těchto látek je nedostatek randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studií.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

hepatoprotektiva, poškození jater, cirhóza jater, antioxidační vlastnosti, fibrotizace membrány, metabolické procesy

 

SUMMARY

Hepatoprotectives are substances which might have potential positive effect on liver cell regeneration and protection or to slowing down some pathological processes. Ursodeoxycholic acid possesses some positive effect in patients with primary biliary cirrhosis or other cholestatic diseases. Out of the medicines of plant origin, silymarine can slow down the fibrotic process by antioxidant activity. Essential phospholipids can accelerate the reparation of cell membranes. S-adenosyl methionine can interfere with metabolic processes supplying with essential metabolites. In general therapeutic outcomes of these substances are not supported by sufficient randomised placebo controlled clinical studies.

 

KEY WORDS

hepatoprotectives, liver damage, liver cirrhosis, antioxidant properties, membrane fibrotisation, metabolic processes.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM