Hidradenitis suppurativa

03/2022

MUDr. Alžběta Smetanová, MUDr. Emanuel Marques

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

 

SOUHRN

Hidradenitis suppurativa je chronické, recidivující onemocnění s přítomností zánětlivých nodulů, abscesů, píštělí a jizvením, nejčastěji v místech kožních záhybů, kde se vyskytují apokrinní žlázy. Manifestuje se zpravidla po pubertě a významně ovlivňuje kvalitu života. Prevalence choroby se celosvětově různí, ale pohybuje se kolem 1 %. Přesná etiopatogeneze není známa, primární je dysregulace diferenciace epitelu vlasového folikulu, která vede k jeho hyperkeratóze a okluzi s následným rozšířením až rupturou infundibula, což vyvolá rozsáhlou zánětlivou reakci v okolí. Mezi nejvýznamnější rizikové faktory a potenciální spouštěče choroby se řadí obezita a kouření. Pacienti s hidradenitis suppurativa mají oproti zdravé populaci vyšší riziko kardiovaskulárních chorob, idiopatických střevních zánětů, psychiatrických a revmatických komorbidit. Léčba závisí na stadiu onemocnění a v mnohých případech se kombinují lokální antiseptika a antibiotická externa s celkovou léčbou antibiotiky, kortikosteroidy, retinoidy či biologickými léčebnými přípravky. Na to navazuje léčba chirurgická.

 

Klíčová slova

hidradenitis suppurativa, acne inversa, tumor nekrotizující faktor α (TNF-α), interleukin 17, deroofing, široká excize

 

SUMMARY

Hidradenitis suppurativa is a chronic, recurrent disease with the presence of inflammatory nodules, abscesses, fistulas, and scarring, most often in the areas of skin folds, where apocrine glands are located. It usually manifests after puberty and significantly affects the quality of life. The prevalence of the disease varies worldwide but is around 1%. The exact etiopathogenesis is not known, the primary is dysregulation of hair follicle epithelial differentiation, which leads to its hyperkeratosis and occlusion with subsequent enlargement and rupture of the infundibulum, which causes a widespread inflammatory reaction in the surrounding tissue. Obesity and smoking are among the most important risk factors and potential triggers of the disease. Patients with hidradenitis suppurativa have a higher risk of cardiovascular and inflammatory bowel disease, psychiatric and rheumatologic disorders, compared to healthy population. Treatment depends on the stage of hidradenitis suppurativa and in many cases topical antiseptics and external antibiotic are used in combination with systemic antibiotics, corticosteroids, retinoids or biologic therapy. This is followed by surgical treatment.

 

Key words

hidradenitis suppurativa, acne inversa, tumor necrosis factor alpha (TNF-α), interleukin 17, deroofing, wide excision surgery

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM