Hodnocení aktivity roztroušené sklerózy a disabilita

05/2019

MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D.; doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN

Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění postihující centrální nervový systém. Roztroušená skleróza zůstává nadále nevyléčitelné onemocnění. Současná léčba, zejména pokud je nasazena v časné fázi onemocnění, dokáže zpomalit progresi onemocnění a tím i oddálit invaliditu pacientů. Jelikož je jedním ze základních cílů léčby zachování funkční nezávislosti a udržení kvality života nemocného, je kladen velký důraz na výběr adekvátního léčebného přípravku. Publikace se zabývá cílem léčby roztroušené sklerózy, klinickými i paraklinickými parametry a jejich vztahem k disabilitě.

 

Klíčová slova

roztroušená skleróza, disabilita, prognostické markery

 

SUMMARY

Multiple sclerosis is a chronic inflammatory autoimmune disease affecting the central nervous system. Multiple sclerosis remains an incurable disease. Current treatment, especially when used early in the disease, can slow the progression of the disease and thus delay the patient's disability. Since one of the basic goals of treatment is to maintain functional independence and maintain the patient's quality of life, great emphasis is placed on the selection of an adequate medicinal product. The publication deals with the aim of treatment of multiple sclerosis, clinical and paraclinic parameters and their relationship to disability.

 

Key words

multiple sclerosis, disability, prognostic markers

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM