Hybridní inzulínové pumpy: jak vybrat správnou pumpu pro správného pacienta?

01/2022

MUDr. Michal Krčma, Ph.D.

Diabetologické centrum, 1. interní klinika FN Plzeň, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

 

Souhrn

Léčba diabetu 1. typu znamená zajistit dodávku správného množství inzulinu ve správný čas. Nejmodemější systémy umějí na základě kontinuální monitorace glykemie v podkoží upravit dodávku bazálního inzulinu inzulínovou pumpou tak, že pacient při správném nastavení zadává do pumpy pouze přijaté množství sacharidů, případně informaci o fyzické aktivitě. Text shrnuje podobnosti a rozdíly systémů schválených v České republice, včetně indikací pro jejich použití.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus 1. typu, inzulinová pumpa, kontinuální monitorace

 

SUMMARY

Successful type 1 diabetes melitus treatment means ensuring that the right amount of insulin is delivered at the right time. Based on continuous monitoring of subcutaneous blood glucose, modern devices can adjust the supply of basal insulin by the insulin pump. The patient enters only the amount of carbohydrates or physical activity information into the pump when set correctly. The text summarizes the similarities and differences of the systems approved in the Czech Republic, including indications for their use.

 

Key words

type 1 diabetes mellitus, insulin pump, continuous monitoring

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM