Hybridní okruhy v léčbě diabetu 1. typu

01/2023

MUDr. Martina Müllerová; MUDr. Klára Sochorová; prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

 

SOUHRN

Hybridní uzavřené okruhy jsou v současné době nejúčinnější léčebnou technologickou metodou u pacientů s diabetes mellitus 1. typu. Okruh sestává ze senzoru ke kontinuální monitoraci glukózy, inzulínové pumpy a chytrého algoritmu vydávajícího inzulin částečně samostatně s úpravou podle aktuální koncentrace glukózy. Hybridní okruhy vyžadují spolupráci pacienta v podobě oznamování jídel pro aplikaci prandiálního bolusu a udržování funkčního místa vpichu senzoru/kanyly. Podle klinických studií je užívání certifikovaných hybridních okruhů jednoznačně bezpečné a účinné. V současnosti poskytují uzavřené okruhy jejich uživatelům komfortní způsob každodenní péče o svůj diabetes. Do budoucna lze očekávat příchod plně automatizovaných, na pacientovi nezávislých technologií či bihormonálních okruhů.

 

Klíčová slova

diabetes 1. typu, inzulinová pumpa, kontinuální monitorace glukózy, hybridní uzavřený okruh, automatizovaný výdej inzulinu

 

SUMMARY

Hybrid closed-loop systems are currently the most effective treatment technologies for patients with type 1 diabetes mellitus. The system consists of a continuous glucose monitoring sensor, an insulin pump, and a smart algorithm that partially independently adjusts insulin dosage based on the current glucose concentration. Hybrid loops require patient's cooperation in terms of meal announcement for prandial bolus delivery and maintaining a functional injection site of the sensor/cannula. According to clinical studies, the use of certified hybrid loops is safe and effective. Currently, closed-loop systems provide users with a comfortable way to manage their diabetes on a daily basis. In the future, fully automated, patient-independent technologies or bihormonal loops, are expected.

 

Key words

type 1 diabetes, insulin pump, continuous glucose monitoring, hybrid closed loop, automated insulin delivery.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM