Hydroxychlorochin - „starý lék" s novým významem v léčbě systémového lupus erythematodes

03/2019

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Revmatologický Ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Hydroxychlorochin primárně sloužil k léčbě a prevenci malárie, postupem doby byl zjištěn jeho terapeutický účinek i na autoimunitní zánětlivé revmatické onemocnění. Hydroxychlorochin má schopnost alkalizace kyselého prostředí lyzosomů, kdy prostřednictvím zvýšení pH dochází k ovlivnění celé řady důležitých dějů, které ve svém důsledku vedou k zásahu do mechanismů buněčné i humorální imunitní odpovědi. Podávání hydroxychlorochinu je u systémového lupus erythematodes doporučováno u všech nemocných, pokud nejsou přítomny kontraindikace. Hydroxychlorochin u těchto pacientů redukuje riziko vzplanutí (tzv. flare) orgánového postižení, má účinky šetřící kortikosteroidy a snižuje riziko tromboembolických příhod. Hydroxychlorochin lze podávat v těhotenství i v laktaci. Jedná se o relativně dobře tolerovaný lék. Mezi nežádoucí účinky patří potenciální rozvoj očních komplikací, obzvláště retinopatie. Tato práce se zabývá mechanismem účinku a bezpečností léčby u systémového lupus erythematodes.

 

Klíčová slova

hydroxychlorochin, systémový lupus erythematodes, imunosupresivní terapie, antifosfolipidový syndrom

 

SUMMARY

Hydroxychloroquine was primarily used for the treatment and prevention of malaria, and its therapeutic effect on autoimmune inflammatory rheumatic disease has been reported over time. Hydroxychloroquine has the ability to alkalize the acidic environment of lysosomes, whereby a number of important events are influenced by an increase in pH, leading to an intervention in the mechanisms of both cellular and humoral immune responses. Hydroxychloroquine is recommended for systemic lupus erythematosus in all patients unless contraindications are present. Hydroxychloroquine reduces the risk of flare, organ involvement, has corticoid-sparing effects and reduces the risk of thromboembolic events in systemic lupus erythematosus. Hydroxychloroquine can be used during pregnancy and lactation. It is a relatively well tolerated drug. Side effects include the potential development of ocular side effects, especially retinopathy. This paper deals with the mechanism of action and safety of treatment in systemic lupus erythematosus.

 

Keywords

hydroxychloroquine, systemic lupus erythematosus, immunosuppressive therapy, antiphospholipid

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM