Hypertenze, cévní mozkové příhody, kognitivní funkce

02/2021

Prof MUDr. Jiří Widimský, CSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Text článku stručně sumarizuje rizikové faktory cévních mozkových příhod. Podává přehled terapeutických přístupů v primární i sekundární prevenci a všímá si rovněž i možnosti ovlivnění deteriorace kognitivních funkcí antihypertenzní léčbou. Závěrem jsou uvedeny stručné léčebné přístupy u emergentních situací spojených s ischemickou či hemoragickou cévní mozkovou příhodou.

 

Klíčová slova

hypertenze, cévní mozková příhoda, primární prevence, sekundární prevence

 

SUMMARY

This article summarizes stroke risk factors. The author gives basic therapeutic guidance for primary and secondary stroke prevention in hypertension. Potential impact of antihypertensive therapy on cognitive function is discussed. Finally, basic therapeutic approaches in hypertensive emergency situations due to ischemic or hemorrhagic stroke are given.

 

Key words

hypertension, stroke, primary prevention, secondary prevention

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM