Hypolipidemická léčba u pacientů s diabetem v ambulantní praxi

02/2022

MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Článek se zabývá problematikou farmakoterapie u pacientů s diabetes mellitus 1. a 2. typu. Jsou uvedeny kategorizace kardiovaskulárního rizika s doporučenými koncentracemi LDL (lipoproteiny s nízkou hustotou, low-density lipoproteins) cholesterolu, který je primárním cílem terapie. V léčbě dyslipidemie se u diabetiků uplatňují především statiny, ale své místo mají také fibráty, ezetimib a inhibitory proproteinové konvertázy subtilisinu/kexinu typu 9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, PCSK9). Ke zlepšení compliance pacientů k hypolipidemické terapii slouží fixní kombinace.

 

Klíčová slova

dyslipidemie, diabetes mellitus, statin, fibrát, ezetimib, inhibitor PCSK9

 

SUMMARY

This article summarizes pharmacotherapeutic options in patients with type 2 diabetes mellitus. Cardiovascular risk should be categorised and recommended LDL (low-density lipoproteins) cholesterol levels as goal of therapy are defined. Statins are the first choice in treatment of dyslipidaemia in diabetics, but also fibrates, ezetimibe and proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitors can be used. Fixed combinations serve for better compliance of our patients.

 

Key words

dyslipidaemia, diabetes mellitus, statin, fibrate, ezetimibe, PCSK9 inhibitor

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM