Hypolipidemická léčba - zaostřeno na fixní kombinace

04/2022

MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Centrum preventivní kardioLogie, III. interní klinika - klinika endokrinoLogie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Kardiovaskulární onemocnění jsou stále vedoucí příčinou mortality a morbidity v rozvinutých zemích. Jakkoli od devadesátých let minulého století pozorujeme výraznou regresi jejich incidence, v posledních letech zaznamenáváme naopak mírný narůst daný několika faktory. Ze strany pacientů jde především o nárůst obézních jedinců v populaci a stále vysoký podíl kuřáků. Bohužel existují i nedostatky na straně ošetřujících lékařů, jejichž podaná léčba stále není natolik intenzivní, aby jí bylo dosaženo u pacientů doporučených cílových hodnot. Dlouhodobě indikujeme nižší dávky hypolipidemik a nevyužíváme možnosti kombinační léčby. Na druhou stranu nejsou výjimkou situace, kdy i přes naše významné léčebné úsilí klesá u pacientů s polypragmazií celkem pochopitelně adherence k terapii. Léčba fixní kombinací se v tomto kontextu ukazuje jako ideální.

 

Klíčová slova

rizikové faktory aterosklerózy, dyslipidemie, fixní kombinační terapie

 

SUMMARY

Cardiovascular diseases are the most common cause of mortality and morbidity in developed countries. Although there has been a significant regression over the last 30 years, there is a slight increase in recent years. This is due to several factors: the number of obese increases, our population still smokes heavily, and, most importantly, we are not meeting the recommended target values. We still tend to use low dose of hypolipidemics, we do not use combination therapy and, quite understandably, the compliance of our patients to therapy for polypragmasia is decreasing. Therefore, the ideal treatment approach is to use fixed combinations.

 

Key words

atherosclerosis risk factors, dyslipidemia, fixed-dose combination therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM