Hypotyreóza a kardiovaskulární onemocnění

MUDr. Hana Grégrová

II. interní klinika LF UK a FN, Plzeň

 

SOUHRN

Hypotyreóza je stav nedostatečného zásobení organismu hormony štítné žlázy. Nejde jen o změny koncentrace hormonů, ale také o metabolické důsledky nedostatečného působení hormonů v periferních tkáních. Hormony štítné žlázy jsou metabolicky aktivní hormony, které zvyšují energetické nároky organismu. V poslední době dochází k nárůstu počtu nemocných s hypotyreózou, v současné době předpokládáme přibližně 3-5 % populace, subklinická hypotyreóza postihuje okolo 3-7 %. Vzhledem k tomu, že dochází také k nárůstu nemocných s kardiovaskulárním onemocněním, stále častěji řešíme otázku, jak se postavit k léčbě hypotyreózy u nemocných s akutními nebo chronickými nemocemi srdce.

 

Klíčová slova

hypotyreóza, subklinická hypotyreóza, fibrilace síní, kardiální dekompenzace, akutní infarkt myokardu, amiodaron

 

SUMMARY

Hypothyroidism is a condition of inadequate thyroid hormone supply. It is not only about changes in hormone levels but about the metabolic consequences of insufficient hormone action in peripheral tissues. Thyroid hormones are metabolically active hormones that increase the body's energy requirements. Recently, there has been an increase in the number of patients with hypothyroidism, now we expect this increase to be approximately 3-5% within the population. Subclinical hypothyroidism affects about 3-7%. As there is also an increase in patients with cardiovascular disease, we are increasingly addressing how to treat hypothyroidism in patients with acute or chronic heart disease.

 

Key words

hypothyreoidism, subclinical hypothyreoidism, atrial fibrillation, cardiac decompensation, heart attack, amiodaron

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM