Imunitní rekonstituce po imunoablativní terapii s transplantací autologních krvetvorných buněk u roztroušené sklerózy

06/2020

MUDr. Martin Zulák

Oddělení alergologie a klinické imunologie, FN Ostrava

 

SOUHRN

Léčba roztroušené sklerózy se spolu s výzkumem patogeneze stále rozvíjí. Hlavní modalitou v léčbě této nemoci jsou kortikosteroidy a imunomodulační terapie pomocí chorobu modifikujících léků (disease modifying drugs, DMD). Ovšem v případech agresivního průběhu nemoci s nedostatečnou léčebnou odpovědí na dosavadní terapie se zdá být efektivní podání imunoablativní terapie s následnou autologní transplantací krvetvorných buněk. Tento postup vede ke stabilizaci choroby, kdy u některých pacientů trvá remise onemocnění i přes deset let a na rozdíl od léčby DMD vede i ke zmírnění invalidity pacienta. Imunoablativní terapie se u roztroušené sklerózy provádí přes dvě desetiletí. Jejím smyslem je eliminace autoreaktivních lymfocytů a obnovení tolerance imunitního systému, což má příznivý vliv na autoimunitní proces. Imunoablativní léčba s sebou nese nový pohled na léčbu tohoto onemocnění. Potransplantační průběh bývá bez výrazných komplikací. Sledování imunitní rekonstituce poskytuje příležitost studovat patofyziologické děje a odhalit vhodný indikační marker k určení úspěšnosti léčby. Problémem jednotného hodnocení úspěšnosti léčby je však individualizace transplantačních režimů v různých centrech. Z dosavadních výsledků vyplývá, že po imunoablativní terapii dochází k depleci Th17 lymfocytů, ke zvýšení thymopoézy a ke změně T buněčných receptorů CD4+ lymfocytů před léčbou a po ní.

 

Klíčová slova

imunitní rekonstituce, roztroušená skleróza, transplantace autologních krvetvorných buněk, lymfocyty

 

SUMMARY

Therapies of multiple sclerosis together with pathophysiology research still develop. The main therapy of multiple sclerosis is corticosteroids and immunomodulation therapy by disease modifying drugs (DMD) There is aggressive multiple sclerosis which is resistant to standard therapeutic approach. In these cases it seems to be effective receive intense immunosuppression followed autologous haematopoietic stem cell transplantation (aHSCT). Multiple sclerosis has a chance to be stabilized and improve disability in contrast to DMD (in some cases the remission was over ten years). Autologous haematopoietic stem cell transplantation is used more over twenty years and aim to eliminate autoreactive lymphocytes and restore tolerance of immune system. This novel therapeutic approach has good potential to cure autoimmune diseases. Complications after aHSCT in multiple sclerosis are now mild. There is aspiration for searching useful markers to predict outcome, therefore immune monitoring after aHSCT is beneficial. We have an opportunity to study pathophysiology of multiple sclerosis too. Unfortunately, there are many variances between groups using this therapeutic approach. Due to different aHSCT process being made the uniform outcome is not feasible. Immunological changes show diminished Th17 lymphocytes, enhancement of thymopoiesis and generating new and diverse T cell receptors of CD4+ lymphocytes after aHSCT.

 

Key words

immune reconstitution, haematopoietic stem cell transplantation, multiple sclerosis, bone marrow transplantation, lymphocytes

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM