Imunomodulační terapie imunoglobuliny

02/2023

MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.

Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Imunoglobuliny zasahují do celé řady regulačních mechanismů imunitního systému od adaptivní po vrozenou imunitu. Jejich podání je tedy indikováno u širokého spektra především autoprotilátkami zprostředkovaných a imunokomplexových autoimunitních onemocnění. Ve srovnání se substituční léčbou je nutné pro dosažení imunomodulačních účinků podání vysokých dávek imunoglobulinů. I přes významný výskyt nežádoucích účinků se jedná o léčbu bezpečnou.

 

Klíčová slova

imunoglobulinová léčba, imunomodulace, autoimunitní onemocnění, vrozená imunita, adaptivní imunita, bezpečnost

 

SUMMARY

Immunoglobulins interfere with a broad spectrum of immune system regulatory mechanisms reaching from adaptive to innate immunity. Therefore, immunoglobulin immunomodulatory therapy is indicated in various autoantibody-mediated and immune complex autoimmune diseases. High-dose immunoglobulin regimens are necessary to reach immunomodulatory effects. Despite the significant incidence of adverse events, immunoglobulin therapy is regarded as safe.

 

Key words

immunoglobulin therapy, immunomodulation, autoimmune diseases, innate immunity, adaptive immunity, safety

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM