Imunomodulační účinky imunoglobulinů a jejich využití v terapii autoimunitních chorob

04/2019

MUDr. Tomáš Milota

Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Vedle ochrany před patogeny mají imunoglobuliny také významný imunomodulační účinek, který zahrnuje širokou škálu imunitních mechanismů od vrozené po adaptivní imunitu. Jejich podání je tedy indikováno nejen u pacientů s primárními imunodeficiencemi a narušenou tvorbou protilátek, ale i u celého spektra autoimunitních chorob, jako jsou systémová onemocnění pojiva, autoimunitní cytopenie či zánětlivá onemocnění postihující nervový systém. U většiny z těchto chorob jsou obvykle indikovány vysokodávkované intravenózní imunoglobuliny. Nově se ale objevují důkazy také pro použití imunoglobulinů k subkutánnímu podání u některých z těchto diagnóz. V následujícím přehledu uvádíme souhrn poznatků a novinek, které se týkají využití imunoglobulinů v terapii autoimunitních chorob.

 

Klíčová slova

imunoglobuliny, imunomodulace, autoimunita

 

SUMMARY

Apart from protection against pathogens immunoglobulins have also very important immunomodulatory effect, which is involved in a broad scale of immune mechanisms including innate as well as adaptive immunity. Thus, immunoglobulin therapy is indicated in both primary immunodeficiencies with impaired production of antibodies as well as broad spectrum of autoimmune diseases including systemic connective tissue diseases, autoimmune cytopenia or inflammatory nerve disorders. High-dose intravenous immunoglobulins are indicated in the most of these conditions. However, there are new proofs for use of subcutaneous immunoglobulins in some of these diagnoses. In the following review we are providing summary of up-to-date knowledge of novelties regarding the use of immunoglobulins in a therapy of autoimmune diseases.

 

Key words

immunoglobulins, immunomodulation, autoimmunity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM