Imunoterapie karcinomu plic

05/2021

MUDr. Vladan Polášek

Onkologické oddělení, PLicní oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

 

SOUHRN

Imunoterapie patří k moderním léčebným modalitám u pokročilého karcinomu plic. U části pacientů vede imunoterapie k prodloužení mediánu celkového přežití s menší mírou závažných nežádoucích účinků. Imunoterapie se prosazuje u generalizovaného nemalobuněčného i malobuněčného karcinomu plic, ale také v případě konsolidační léčby po konkomitantní chemoradioterapii. Úkolem zůstává stanovení optimálních prediktorů účinnosti i toxicity léčby.

 

Klíčová slova

imunoterapie, karcinom plic, checkpoint inhibitory, nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, durvalumab, cemiplimab

 

SUMMARY

Immunotherapy is one of the modern treatment modalities in advanced lung cancer. In some patients immunotherapy improves overall survival with less severe adverse reactions. Immunotherapy is used in case of treatment of generalized non-small-cell lung cancer and small-cell lung cancer, but also in the case of consolidation therapy after concomitant chemoradiotherapy. Remains to be specified the optima! predictors of the effectiveness and toxicity of treatment.

 

Key words

immunotherapy, lung cancer, checkpoint inhibitors, nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, durvalumab, cemiplimab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM