Inclisiran jako vhodný lék i pro medicínsky náročného pacienta s hypercholesterolemií – kazuistika

01/2024

MUDr. Dagmar Kovářová

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Pacientka, která je stejně jako někteří další členové její rodiny heterozygotem familiární hypercholesterolemie, postupně vyzkoušela řadu dostupných hypolipidemik. K cílovým hodnotám LDL (lipoproteiny s nízkou hustotou, low-density lipoproteins) cholesterolu podle jejího kardiovaskulárního rizika se výrazně přiblížila až při terapii kombinací statin + ezetimib spolu s aplikací léků cílících na molekulu PCSK9 (proprotein konvertázy subtilisinu/kexinu typu 9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9). Na obě monoklonální protilátky proti PCSK9 je však alergická. Teprve dobře tolerovaný inclisiran zaznamenal v léčbě pokrok. Léčba je účinná nejen laboratorně, ale také prokazatelně brání progresi již existujících aterosklerotických plátů.

 

Klíčová slova

familiární hypercholesterolemie, kardiovaskulární riziko, PCSK9, inclisiran

 

SUMMARY

The patient, a heterozygote for familial hypercholesterolemia like some other members of her family, has gradually tried a number of available hypolipidemics. The target LDL (low-density lipoproteins) cholesterole values set by her cardiovascular risk level were significantly approached only on the combination of statin - ezetimibe together with the application of drugs targeting the PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) molecule. However, she is allergic to both monoclonal anti-PCSK9 antibodies. Only the well-tolerated inclisiran has made progress in the treatment. The treatment is not only effective in the laboratory but has also been shown to prevent the progression of pre-existing atherosclerotic plaques.

 

Key words

familial hypercholesterolemia, cardiovascular risk, PCSK9, inclisiran

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM