Inclisiran – nový přístup v léčbě dyslipidemie

01/2023

Prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinoíogická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Inclisiran představuje novou možnost léčby dyslipidemie. Jeho účinkem dochází k redukci lipoproteinů s nízkou hustotou (low-density lipoproteins, LDL) v krevní plazmě v důsledku vysoce specifické inhibice syntézy proproteinové konvertázy subtilisinu/kexinu typu 9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, PCSK9) přímo v cytoplazmě hepatocytů prostřednictvím interakce s ribonukleovou kyselinou (RNA) sloužící k translaci genetické informace pro tvorbu tohoto proteinu. Sdělení se věnuje mechanismu působení inclisiranu, jeho klinickému účinku a zamýšlí se i nad jeho postavením v současném spektru hypolipidemických přípravků.

 

Klíčová slova

PCSK9, inclisiran, LDL cholesterol, kardiovaskulární riziko

 

SUMMARY

Inclisiran represents a new option for the treatment of dyslipidemia. Its effect is a reduction of LDL (low-density lipoproteins) particles in the blood plasma due to the highly specific inhibition of the synthesis of the proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) directly in the cytoplasm of hepatocytes through interaction with the ribonucleic acid (RNA) used to translate the genetic information for the production of that protein. This review is devoted to the mechanism of action of inclisiran, its clinical effect and also reflects on its position in the current spectrum of hypolipidemic drugs.

 

Keywords

PCSK9, inclisiran, LDL cholesterol, cardiovascular risk

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM