Inhalační systémy u pacientů s CHOPN - novinky v léčbě

01/2018

MUDr. Blanka Šnelerová

Plicní (TRN) oddělení, Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o., Roudnice nad Labem

 

SOUHRN

V případě léčby pacientů s chronickou obstrukční nemocí či astmatem je jednoznačně preferováno inhalační podání léku. Oproti perorálnímu a intravenóznímu je výhodnější hned z několika důvodů. Po inhalačním podání působí lék přímo v místě účinku, tj. v dýchacích cestách, kde dosahuje vyšší koncentrace oproti perorálnímu podání. Tím se také snižují celkové nežádoucí účinky a v případě úlevové léčby je nástup účinku rychlejší než při perorálním podání, je srovnatelný s intravenózní aplikací. Inhalační léky jsou většinou na trhu v rozdílných inhalačních systémech, z toho vyplývá, že pokud se rozhodneme podat pacientovi s CHOPN nový lék, musíme přemýšlet nejen o tom, jakou molekulu zvolíme, ale zároveň musíme zvolit vhodný inhalátor a pacienta naučit, jak s ním zacházet. Edukace a nácvik správné inhalace a volba vhodného inhalačního systému jsou stejně důležité jako poučení, jak často lék užívat. A první věc, na kterou bychom měli při neúspěchu léčby pomyslet, je kontrola správné techniky inhalace, případně výměna inhalátoru za jiný.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

inhalační léčba, inhalační systémy, správná inhalační technika

 

SUMMARY

In case of treatment of patients with chronic obstructive pulmonary disease or asthma, the inhaled route of drug administration is strongly preferred. It has advantages compared to oral or intravenous administration from a number of reasons. After the inhalation the drug works directly in the airways, at the target site i.e the airways, where it reaches higher concentration than when administred orally. Therefore risk of systemic side effects is lower, too. Last but not least, rescue therapy administered by inhalation has faster onset of the effect than oral route. It can be compared with intravenous administration. Inhaled medications are marketed in various inhalation devices. Therefore, if we decide to start in a patient with chronic obstructive pulmonary disease a new drug, we have to consider not only the active molecule but at the same time we have choose suitable inhaler and educate the patient how to use it. Education and practice of the right technique of inhalation and choice of the suitable inhalation device are as important as the advice how often the drug should be used. And the first thing that we have to consider when the treatment is not successful is to check the right inhalation technique or to change the inhalation device.

 

KEY WORDS

inhalation therapy, inhalation devices, correct inhalation technique

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM