Inhibitor proteinu PCSK9 – alirocumab v klinických studiích, program ODYSSEY

02/2018

Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.1; MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.2

1) II. interní klinika - klinika kardioLogie a angioLogie 1. LF UK a VFN, Praha

2) III. interní klinika - klinika endokrinoLogie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Souhrnný článek popisuje mechanismus účinku hypolipidemika alirocumabu a přehled programu studií ODYSSEY, který zkoumá účinky tohoto hypolipidemika u pacientů s familiární hypercholesterolemií a rovněž u nemocných s vysokým kardiovaskulárním rizikem.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

hypercholesterolemie, alirocumab, statiny, ateroskleróza

 

SUMMARY

Authors describe mechanism of action of lipid-lowering drug named alirocumab. They bring an overview of a program of clinical trials - ODYSSEY that is fussed on patients with a familiar hypercholesterolemia and on patients with a high risk for cardiovascular events.

 

KEY WORDS

hypercholesterolemia, alirocumab, statins, atherosclerosis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM