Inhibitory Janusových kináz u imunopatologických chorob a jejich aktuální místo v terapii ulcerózní kolitidy

02/2021

MUDr. Karin Malíčková

Klinické a výzkumné centrum pro idiopatické střevní záněty ISCARE, a. s., a 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Inhibitory Janusových kináz (JAK) jsou v léčbě imunopatologických stavů cíleny na dysregulovanou buněčnou signalizaci. Tyto tzv. malé molekuly mají velký potenciál širokého imunomodulačního účinku, a představují tak významnou skupinu inovativních léčiv k léčbě poruch imunity. Prvním schváleným inhibitorem JAK pro léčbu ulcerózní kolitidy je tofacitinib, který inhibuje především JAK1 a JAK3. Klinické studie OCTAVE Induction, OCTAVE Sustain a OCTAVE Open prokázaly signifikantně vyšší pravděpodobnost dosažení remise ulcerózní kolitidy u nemocných léčených tofacitinibem ve srovnání s placebem. Lék je indikován jako účinná možnost léčby u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou formou nemoci v případě, že nelze použít konvenční a/nebo biologickou terapii, anebo v případě neodpovídavosti nebo ztráty odpovědi na tuto léčbu. Aktuální práce přináší stručný souhrn informací o použití tofacitinibu v klinické praxi léčby ulcerózní kolitidy.

 

Klíčová slova

ulcerózní kolitida, Janusovy kinázy, inhibitory JAK, tofacitinib

 

SUMMARY

Janus kinase (JAK) inhibitors are used to target dysregulated signalling pathways in immunopathological diseases. These small-molecule drugs have the potential for a broad efficacy, and thus often offer important innovative advantages for the treatment of immunopathologies. First JAK inhibitor approved for the treatment of ulcerative colitis is tofacitinib, which inhibits mainly JAK1 and JAK3 kinases. OCTAVE Induction, OCTAVE Sustain and OCTAVE Open clinical trials demonstrated superiority of tofacitinib when compared with placebo in disease remission achievement. Tofacitinib is recommended as an effective treatment option for adult patients with moderate to severe ulcerative colitis when conventional therapy or a biological treatment cannot be used, or the disease has responded inadequately, or lost response to treatment. Current review brings a brief commentary on use of tofacitinib in clinical practice of ulcerative colitis treatment.

 

Key words

ulcerative colitis, Janus kinases, JAK inhibitors, tofacitinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM