Inhibitory neprilysinu a receptoru pro angiotenzin II v léčbě srdečního selhání - kdy, komu a jak

02/2019

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha

 

SOUHRN

Inhibitory neprilysinu a receptoru angiotenzinu II představují novou lékovou skupinu, jediným představitelem pro klinické použití je zatím sakubitril/valsartan. Sakubitril/valsartan je schválen pro léčbu chronického srdečního selhání se sníženou systolickou funkcí levé komory. V roce 2014 byly prezentovány a publikovány výsledky studie PARADIGM-HF, která prokázala příznivý efekt sakubitril/valsartanu na kardiovaskulární mortalitu a morbiditu pacientů s chronickým srdečním selháním ve srovnání s enalaprilem. Další analýzy této studie prokázaly příznivý dopad léčby na kvalitu života nemocných. Nedávno publikované studie prokázaly účinnost a bezpečnost sakubitril/valsartanu podaného po hospitalizaci pro akutní dekompenzaci srdečního selhání a bezpečnost jeho podání i během hospitalizace. Probíhají další studie, jejichž cílem je prokázat účinnost sakubitril/valsartanu v dalších indikacích.

 

Klíčová slova

chronické srdeční selhání, inhibitory neprilysinu a receptoru pro angiotenzin II, sakubitril/valsartan

 

SUMMARY

Angiotensin II receptor/neprilysin inhibitors (ARNI) is a new drug group represented by sacubitril/valsartan, which is the only member of this group for clinical use. Sacubitril/valsartan is approved for the treatment of chronic heart failure with reduced left ventricular systolic function. In 2014, the results of PARADIGM-HF study revealed positive effect of sacubitril/valsartan compared with enalapril on cardiovascular mortality and morbidity of the patients with heart failure. Following analyses of the study showed positive effect of sacubitril/valsartan on patients' quality of life. Recently published studies confirmed efficacy and safety of sacubitril/valsartan during and after hospitalization because acute decompensated heart failure. Ongoing studies aim to confirm efficacy of sacubitril/valsartan in other indications.

 

Key words

chronic heart failure, angiotensin II receptor/neprilysin inhibitors, sacubitril/valsartan

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM