Inhibitory SGLT2 - glifloziny a kardiovaskulární onemocnění

02/2020

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC; prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc., FESC; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

I. interní kardioangiologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny v Brně

 

SOUHRN

Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) a kardiovaskulární onemocnění jsou velmi častá společná onemocnění a jejich výskyt roste s věkem. Z kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků je zájem soustředěn především na srdeční selhání. Inhibitory receptoru sodíko-glukózového kotransportéru typu 2 (sodium-glucose cotransporter 2, SGLT2) - glifloziny - znamenají nový přístup k léčbě DM2T a srdečního selhání, začínají však pronikat i do sekundární prevence ischemické choroby srdeční a částečně i do prevence primární, především do léčby hypertenze. Zásadního průlomu v tomto směru dosáhly studie s dapagliflozinem, především studie DECLARE u nemocných s DM2T a kardiovaskulárním onemocněním a studie DAPA-HF u nemocných se srdečním onemocněním s DM2T i bez něj, které tak navázaly na studie s empagliflozinem u DM2T a srdečního selhání (EMPA-REG OUTCOME), ale i na studie s canagliflozinem, které zkoumaly např. i nefroprotektivitu (CANVAS, CREDENCE). Je velmi pravděpodobné, že výsledky studie DECLARE povedou ke změně guidelines, kdy inhibitory SGLT2 mohou získat pro léčbu srdečního selhání a diabetes mellitus indikaci IA, neboť jsou již minimálně dvě velké ukončené mortalitní studie - kromě DECLARE také EMPA-REG OUTCOME.

 

Klíčová slova

SGLT2, empagliflozin, dapagliflozin, diabetes mellitus, srdeční selhání, mortalita, renoprotektivita

 

SUMMARY

Type 2 diabetes mellitus (T2DM) and cardiovascular diseases are very frequently common diseases and the frequency increases with age. Sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors - gliflozins - are a new way in the treatment of diabetes mellitus type 2 and heart failure and first data are also in secondary prevention of ischemic heart disease and partly also in primary prevention, especially in the treatment of hypertension. The most important data are from clinical studies with dapagliflozin, especially DECLARE study in patients with T2DM and cardiovascular diseases and the clinical study DAPA-HF in patients with heart failure, with but also without diabetes mellitus, which followed clinical studies with empagliflozin in T2DM and heart failure (EMPA-REG OUTCOME), but also clinical studies with canagliflozin, which tested also nephroprotectivity (CANVAS, CREDENCE). It is expected, that the results of the DECLARE study will make a change in guidelines and SGLT2 can get the indication both for diabetes mellitus and for heart failure IA, because there are at least two big clinical studies - EMPA-REG OUTCOME and DECLARE.

 

Key words

SGLT2, empagliflozin, dapagliflozin, diabetes mellitus, heart failure, mortality, nefroprotection

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM