Inkretin nebo gliflozin: jak se rozhodovat?

03/2021

MUDr. Michal Krčma, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Moderní léčba diabetů staví do hlavní role dvě lékové skupiny, analoga receptorů pro GLP-1 a glifloziny. Článek na podkladě srovnávací studie empagliflozinu a perorálního semaglutidu komentuje výhody a nevýhody jednotlivých skupin včetně mechanismu působení a dotýká se hledání optimální cílové populace pro oba léky.

 

Klíčová slova

glifloziny, GLP-1 receptorová analoga, kardioprotektivita, nefroprotektivita, obezita

 

SUMMARY

The major role in modern diabetes treatment plays two drug groups, GLP-1 receptor analogs and glflozins. Based on a comparative study of empagliflozin and oral semaglutide, the article comments on the advantages and disadvantages of individual groups, including the mechanism of action, and looks for the optimal target population for both drugs.

 

Key words

gliflozins, GLP-1 receptor analogs, cardioprotectivity, nephroprotectivity, obesity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM